COVID-19 açısından hangi hastalıklar daha risklidir?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmış olan “COVID-19Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar” listesinde:

“Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi görmekte olan hastalar, yaygın ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, organ nakli hastaları (kornea nakli hariç), kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, KOAH, astım veya destrüktif (harap edici) akciğer hastalığı olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve insüline bağımlı olmayıp organ hasarına yol açabilen diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (hipertansiyona bağlı beyin, kalp, böbrek ve damar hasarı gelişen) hastaları, ağır kalp yetmezliği, akut koroner sendrom (kalp krizi) geçiren hastalar, müzmin karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, inme öyküsü olan hastalar” yer almaktadır.