Hastanede yatan COVİD-19 olgularının tedavisinde aspirinin yeri nedir?

Coronavirüs enfeksiyonu sıradan bir viral enfeksiyon olmanın çok ötesinde bağışıklık sistemi üzerinden birçok organ ve sistemimizi etkileyen bir klinik tabloya yol açmaktadır. Covid-19 enfeksiyonuna bağlı damarlarda pıhtı oluşumu (tromboz) hastalık seyrini ağırlaştıran en önemli unsurdur. Buna hem damar yüzeyinde hasara hem de kan pıhtılaşma hücrelerini (trombosit) yol açarak neden olmaktadır. Pandemi başından beri elde edilen bilgi birikimimiz doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberinde de önerildiği üzere, hem hastane yatışı hem de taburculuk sonrası kullanılan pıhtılaşmayı önleyici ilaçların faydası bilinmektedir.

Bahsi geçen haberin kaynağı olan bilimsel çalışma incelendiğinde yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi tanıları nedeni ile aspirin kullanan hastaların daha az yoğun bakım ve solunum cihazı olduğu ve ölüm oranlarının daha az olduğu bildirilmektedir. Bunun yanı sıra bu aspirine bağlı kanama sıklığında da artış bildiren başka yayınlar vardır. Ancak aspirinin covid-19 tanısı alan hastalarda rutin kullanımını önermek için yeterli bilimsel kanıt yoktur. Benzer şekilde, halihazırda aspirin kullanan hastaların da covid-19 tanısı alması ardından kanama riskinden korkup tedavilerini kesmemelilerdir. Ölüm oranlarını azalttığı bilgisinden yola çıkıp aspirinin covid-19 a karşı koruyucu olduğu gibi bir yanılgıya da düşülmemelidir.

Kaynak

  1. Chow JH, Khanna AK, Kethireddy S et al. Aspirin Use is Associated with DecreasedMechanical Ventilation, ICU Admission, and In-Hospital Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19.
  2. COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) (Bilim Kurulu Çalışması) ANTİSİTOKİN- ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİLER, KOAGÜLOPATİ YÖNETİMİ. TC Sağlık Bakanlığı, 04 Haziran 2020