Covid 19 hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kullanımının Yeri nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) (Bilim Kurulu Çalışması) belirtilmiş olan;

Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), PCR testi negatif COVID-19 hastalarında, erken dönemde duyarlı (yani hastalığı saptama açısından) tanısal yaklaşımdır. Yani Toraks BT bu hastaların daha hızlı triyajına (yani tıbbi müdahale önceliklerini belirlemeye) destek olmak için önerilmektedir.

COVID-19 testi pozitif, hafif bulguları olan ancak hastalık ilerlemesi için risk faktörleri taşımayan hastalar ve COVID-19 testi negatif ancak hafif bulguları olan hastalarda BT görüntüleme önerilmez.

Klinik kötüleşmenin olduğu durumlarda, COVID-19 hastalığının ilerlemesi, pulmoner emboli (akciğer damarına pıhtı atması) veya üstüne eklenen bakteriyel pnömoni (zatürre) gibi veya muhtemel COVID-19 miyokard hasarına bağlı kalp yetmezliğini değerlendirmek için BT görüntüleme önerilmektedir.

Bununla birlikte takip süresinde tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde BT’nin rutin kullanımı önerilmez. Klinik ve laboratuvar parametreler daha duyarlıdır. Ancak tedavi kararını etkileyebilecek akut pulmoner tromboemboli (akciğer damarına pıhtı atması) gibi ek patolojilerden kuşkulanıldığı durumlarda -eğer böbrek yetmezliği eşlik etmiyorsa- kontrastlı BT alınması gerekebilir. Ve bu durumlara göre tedaviler düzenlenir.